Object wijzigen

Wanneer je in het object overzicht op het "Opname" tabblad klikt, opent zich een nieuw venster, waarin onderstaande hoofdtabbladen met elk hun eigen subtabbladen.

1. Algemeen Tabblad

Het "Algemeen" tabblad bevat de basisinformatie over het object. Hier vind je details zoals de algemene informatie, eigenschapsgegevens en oppervlaktes.

Algemene Gegevens: In dit gedeelte kun je basisinformatie bewerken, zoals de naam en beschrijving van het object.

Eigenschapsgegevens: Hier kun je specifieke details over het object invoeren, zoals kenmerken en voorzieningen.

Oppervlaktes: Dit gedeelte biedt de mogelijkheid om informatie over de oppervlakte van het object bij te werken.

2. Details Tabblad

Het "Details" tabblad is onderverdeeld in verschillende subtabbladen.

Buitenkant: Hier kun je informatie toevoegen over de buitenkant van het object.

Huissituatie: Dit gedeelte behandelt details over de huishoudelijke situatie van het object.

Verdiepingen: Hier kun je informatie invoeren met betrekking tot het aantal verdiepingen van het object.

Documenten: Het laatste subtabblad binnen "Details" stelt je in staat om relevante documenten aan het object toe te voegen.

3. Financieel Tabblad

Het "Financieel" tabblad omvat verschillende aspecten met betrekking tot de financiële kant van het object.

Overdracht: Hier kun je details invullen met betrekking tot de overdracht van het object.

Kantoor: Dit gedeelte behandelt informatie over het kantoor dat betrokken is bij de transactie.

Facturen: Hier kun je factuurgegevens beheren.

Contract: Het laatste subtabblad binnen "Financieel" biedt mogelijkheden om contractinformatie bij te werken.

4. Tabblad Teksten

Het "Teksten" tabblad is onderverdeeld in verschillende subtabbladen voor diverse tekstuele informatie.

Aanbiedingstekst: Hier kun je de tekst voor de aanbieding van het object aanpassen.

Aanbiedingstekst Engels: Hetzelfde als het vorige, maar voor Engelse aanbiedingsteksten.

Eigen Site: Dit gedeelte behandelt tekstuele informatie die op je eigen site wordt weergegeven.

A4 Tekst: Hier kun je de tekst aanpassen die op A4-formaat wordt weergegeven.

Flyer: Voor het beheren van teksten die op flyers verschijnen.

Intern: Dit subtabblad is voor interne notities en teksten.

5. Media Tabblad

Het "Media" tabblad stelt je in staat om afbeeldingen aan het object toe te voegen.

6. Marketing Tabblad

Het "Marketing" tabblad biedt opties om het object te publiceren op andere websites.