Medewerker Toevoegen

In deze handleiding wordt toegelicht hoe je een medewerker kan toevoegen in KeySoftware.

Stap 1: Relatie-overzicht

Navigeer naar het relatie-overzicht en selecteer de donkerblauwe knop, aangeduid met het ‘+’-teken, om een medewerkers account toe te voegen.

Stap 2: Relatie aanmaken

2.1: Persoonsgegevens

Bij het toevoegen van een relatie is het belangrijk de juiste status te kiezen. Om een medewerker toe te voegen selecteer je de status “Medewerker”.

2.2: Adresgegevens

Voer de adresgegevens in van je toekomstige medewerker.

Let op! Het is belangrijk de optie “Relatie heeft toegang tot een account” aan te vinken. Indien dit niet is aangevinkt zal de aangemaakt relatie, in dit geval de medewerker, geen account gegevens ontvangen en dus niet kunnen inloggen in KeySoftware.

2.3: Account & Rol

Let op! Je moet nu nog selecteren tot welke type account je toegang geeft. Voor een medewerker is dit de optie “Super Admin”.

Indien alle gegevens zijn ingevlud klik je op de groene knop “Opslaan”.

De medewerker zal nu zichtbaar zijn in het relatie-overzicht.